Ineo SAP:n SELL-kumppaniksi

sap logo

Ineo on solminut sopimuksen toimia SAP:n SELL-kumppanina Business Technology Platform ja Data Tools-aluella johon kuuluu mm SAP Signavio ja SAP Data Intelligence. SAP Activate -mallin Data Streamin ollessa Ineon fokuksessa, tämä tarkoittaa että Ineon menetelmät, data-analytiikka ja migraatiokyvykkyydet sisäänrakennetaan osaksi SAP:n Data Stream -kyvykkyyksiä.

Ineo osallistuu FINUG:n syysseminaariin 11.10.2022 . Tervetuloa!

Finug Logo

Ineo osallistuu FINUG:n syysseminaariin 11.10.2022 . Siellä tutustutaan lähemmin Ineon Data -analytiikka kyvykkyyksiin demojen kautta sekä avataan lähemmin Ineon Data Stream menetelmää osana SAP activatea. Lisäksi on mahdollisuus keskustella Ineon asiantuntijoiden kanssa datan tuomista haasteista SAP S4/Hana pilvisiirtymisessä. Tervetuloa!

Epäsuoran henkilötiedon löydökset yllättävät GDPR-analyyseissä

indirect surprise

Organisaatioiden arvioidessa datansa nykytilaa tietosuoja-asetuksen näkökulmasta runsaat epäsuoran henkilötiedon löydökset tulevat usein yllätyksenä. Henkilötiedon ilmentymiä odotetaan löytyvän muutamista ilmeisistä järjestelmistä, kuten HR- ja CRM-järjestelmistä, mutta kun niitä esiintyykin kymmenissä tai sadoissa järjestelmissä, satojatuhansia, miljoonia, jopa satoja miljoonia löydöksiä, tilanne voi vaikuttaa ylitsepääsemättömältä. Tietosuoja-asetukseen (GDPR) valmistautuminen helpottuu olennaisesti, kun henkilötietojen massasta tunnistetaan aito altistuminen GDPR-vaatimuksille. Automaation […]

Ymmärrys MDM:stä kasvaa

Sytyke kuva Ineo

Perustiedon hallinta on pitkään ollut väärinymmärretty ja vaikeaksi mielletty tiedonhallinnan alue. Samalla digitalisaation kehittämiseen, järjestelmien läpinäkymättömyyteen ja yhteensovittamiseen liittyvät tarpeet ovat vahvassa kasvussa. Miten nämä aiheet liittyvät toisiinsa, ja miksi MDM pitää huomioida kun uusia investointeja suunnitellaan? Perustiedonhallinta on tiedonhallinnan kivijalka. Perustiedot muodostavat liiketoiminnassa ja hallinnossa käytettävien laajojen tietojärjestelmien käsitteistön ja viiterakenteet. Perustiedon hallinta (MDM), […]

One Company -ohjelma osana yrityksen kasvustrategiaa

palapeli

Kannattavaan kansainväliseen kasvuun tarvitaan tiedolla johtamista. Tämä korostuu erityisesti, kun kasvua haetaan epäorgaanisesti kansainvälisillä yritysostoilla. One Company -ohjelma on johtamisfilosofia, joka luotsaa globaalia konsernia eri yrityksineen kohti yhtenäistä päämäärää. Pekka Kuokka on pitkän kansainvälisen uransa aikana auttanut useita suomalaisia konserneja hyötymään yhtenäisestä toimintatavasta, mm. PKC Groupissa, HKScanissa ja KONEella. One Companyn ytimessä ovat liiketoiminnan ja […]

EU:n yleinen tietosuoja-asetus velvoittaa pian kaikkia suomalaisia yrityksiä ja muita organisaatioita

Euroopan Unionin uusi, yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan keväällä 2018. Asetuksella halutaan vahvistaa ja yhdenmukaistaa henkilöiden oikeuksia EU:n alueella, vastata henkilötietojen laittomaan käsittelyyn sekä kansainvälisiin väärinkäytöksiin. Esimerkiksi jokaiselle Suomessa toimivalle yritykselle asetus tietää nykyisen toiminnan täsmentämistä sekä uusia vastuita ja velvoitteita. Asianajaja Pekka Kiviniemi Kalliolaw:sta kehottaa suomalaisia yrityksiä perehtymään tietosuoja-asetukseen heti. Henkilötieto ”saastuttaa” vaivihkaa koko tietojoukon […]

Tutkijat kehottavat tulkitsevaan tiedonhallinnan ajattelutapaan

Turun kauppak

Kaksi tutkijatiimiä, Jukka Heikkilä ja Marikka Heikkilä sekä Tomi Dahlberg ja Tiina Nokkala Turun kauppakorkeakoulusta, ovat tutkineet teoriatasolla neljän vuoden ajan, kuinka tietoa pitäisi hallita nykypäivän organisaatioissa, joissa tieto on monimuotoista ja hajallaan eri tietoverkoissa ja -varannoissa. Tutkimus liittyy Digilen D2I (Data to Intelligence) hankkeeseen (http://www.datatointelligence.fi ). Tuoreet tulokset osoittavat, että tietomallit pitäisi ajatella toisin […]

MDM kausivaihteluiden ja liiketoiminnan muutosten keskellä

LMK Sirpa ja Sami web3

Kehitysprojektista alkunsa saanut Lemminkäisen perustietojen keskitetty MDM-ratkaisu on vakiinnuttanut kolmessa vuodessa paikkansa päivittäisenä työkaluna. MDM:ää käytetään täysin integroidusti asiakkaiden, toimittajien, projektien, sisäisten tilausten ja pääkirjatilien avauksiin, jotka elävät liiketoiminnan kausivaihteluiden mukana. Lumien sulettua esimerkiksi Lemminkäinen päällystys- liiketoiminnassa aloitetaan päällystäminen ja asiakkaita avataan enemmän. Tällöin lisääntyy tarve avata kaikkia perustietoja. Sami Immonen toimi Lemminkäisellä projektipäällikkönä MDM-käyttöönottoprojektissa […]

L&T rakentaa digitaalista kyvykkyyttä tietohallinnon johdolla

Harri artikkeli

Lassila & Tikanojassa eletään tietohallinnon näkökulmasta mielenkiintoisia aikoja. Automatisaation ja sisäisen tehostamisen rinnalle tärkeäksi tavoitteeksi on nostettu kyvykkyys digitaaliseen liiketoimintaan. L&T:n tietohallintojohtaja Harri Karjalainen kertoo, millainen modernin tietohallinnon kehitystyön elinkaari on ja mikä merkitys master datalla on kokonaisuudessa. Lassila & Tikanoja on pörssiyhtiö, joka työllistää 8 000 ihmistä neljässä maassa. L&T:llä on suuri ja monimuotoinen […]