Datamigraatiopalvelut

ERP-pilvikyvykkyydet mahdollistavat organisaatioille kustannustehokasta ydinprosessien perustoiminnallisuutta.

On vaikea saavuttaa kilpailuetua räätälöidyillä ratkaisuilla Pilveen siirtyminen muuttaa myös datan tehtävää. Kun tarjolla olevien ydinprosessien käyttötapausten ohjaus suoritetaan datalla, korostuu virheettömyysvaatimuksen lisäksi datan ohjausvaikutus.

Käytännössä tämä tarkoittaa että ohjaustieto tulee yhdistellä/asettaa oikein jotta toivottu käyttötapaus saadaan aikaiseksi. Ohjaustietojen asettaminen tapahtuu perus- ja konfigurointitietojen (ADM) avulla joten dataa rakennettaessa tulee ymmärtää minkälaisia liiketoimintatapahtumiin kohdistuvia datan perimäketjuja on saatava aikaiseksi.

Toiminnan läpinäkyvyys, toistettavuus ja automaatio perustuu em. onnistumiseen. Aiempien migraatioprojektien kokemuksella voimme todeta että pilvipalveluihin siirryttäessä tietomigraatioiden sisältö ja merkitys muuttuu ratkaisevasti. Tällöin ratkaistaan saavutettava hyöty ja automaatiotasodata on asiakasorganisaation panos pilvisiirtymän onnistumiselle.

Ineo on osa SAP:n ja Microsoftin ekosysteemejä tarjoten tiedonhallinnan syväosaamista. Osallistumme asiakkaidemme SAP S4/Hana, Microsoft Dynamics 365 sekä muihin toiminnanohjaus hankkeisiin.

Toimitamme kehittyneisiin menetelmiin ja työkaluihin perustuvia Datamigraatiopalveluita ankkuroiden palvelut Prosessi- ja Data-analytiikkaan. Yhdistämme eri toimittajien kyvykkyyksiä ja Data Platform- teknologiaa suorituskykyisen ja ajantasaisena pysyvän migraatioinfrastruktuurin varmistamiseksi.

Muodostamme ymmärryksemme migraatiohaasteesta analysoimalla, mallintamalla sekä simuloimalla liiketoiminnan prosessisuorituksia. Käytämme korostuneesti tapahtumalokeja avuksemme jotta pystymme rakentamaa liiketoiminnan kannalta olennaista perus- ja konfiguraatiodataa sekä tarkoituksenmukaisia käyttötapauksia.