Digitaalisesti sinun 2015

Nel­jä nä­kö­kul­maa di­gi­ta­li­saa­tioon ja kil­pai­lue­dun ra­ken­ta­mi­seen tie­dol­la

Alkukesästä 2015 järjestettiin Microsoft-talossa digitaalisaatioon pureutuva seminaari, joka veti salin täyteen yritysten johtoa. Aamupäivän neljä asiantuntijapuheenvuoroa lähestyivät erilaisista tulokulmista digitalisaatiota ja erityisesti tiedon merkitystä siinä. Puhujat kertovat maailman benchmarkeista, omista käytännönläheisistä kokemuksistaan sekä esittävät kiehtovia esimerkkejä digitalisaation tarjoamista uusista liiketoimintamahdollisuuksista.

Digitaalisen vallankumouksen seuraavan aallon eturintamassa ovat data ja algoritmit. Emme saa jäädä perässähiihtäjän rooliin, emmekä tyytyä ketterään soveltajamoodiin vaan meidän pitää tähdätä luomaan alustoja suomalaisille ja ulkomaalaisille yrityksille.

Oleellista digitalisaatiossa on ymmärtää informaation tärkeys etukäteen, rakentaa oikeanlaiset ja joustavat järjestelmät sekä arkkitehtuurit, jotta tieto voidaan jalostaa kilpailueduksi. Tekeminen on jatkuvaa iterointia ja oppimista, valmista ei tule koskaan. Päätökset tulee perustaa tietoon ja asiakasymmärrykseen, ei olettamuksiin.

Yrityksillä on vielä matkaa tilanteeseen, jossa käyttäjät ymmärretään kuluttajina ja palvelut rakennetaan aidosti heille. Monet palvelut, kuten elektroniikan verkkokauppa, ovat rinnakkaisia käyttökokemuksia. Käyttäjä tarvitsee vähintäänkin kaksi näyttöä selvittääkseen tarvitsemansa tiedon ostopäätöksen aikaansaamiseksi.

Toimintatapa, jossa tietotekniikkaa tehdään kuluttajille – ei asiakkaille tai käyttäjille , asettaa paljon vaatimuksia tiedonhallinnalle. Yrityksen sisäinen tieto eri järjestelmissä pitää valjastaa luomaan yhtenäinen käyttäjäkokemus oikealla hetkellä. Ulkoisen tiedon pitää yhdistyä sisäiseen tietoon kuluttajalle saumattomasti. Miten aikaansaadaan integroitu kokemus, jossa kaikki tieto yhdistyy palvelun tuottajan kielellä? Muun muassa näihin vaatimuksiin syvennytään seminaariesityksissä.

Seminaarin järjestivät yhteistyössä perustiedon hallintaan erikoistunut Ineo Oy sekä pohjoismainen ICT-konsulttiyritys KnowIT.

Ask more or request an offer