Knowitin pohjoismainen digiyksikkö yhdistää teknologian ja markkinoinnin osaamisen

Knowit on Pohjoismaiden suurimpia it- ja konsultointiyrityksiä, jonka palveluksessa on 1800 asiantuntijaa. Knowit on systemaattisesti laajentanut liiketoimintaansa digitaalisten kokonaisratkaisujen toimittajaksi perinteisten it-palveluiden ja liiketoiminnan konsultoinnin rinnalle. Digiliiketoiminta on voimakkaassa kasvussa.

Tuoreessa organisaatiouudistuksessa Knowit konsernin liiketoimintoja järjesteltiin uudelleen. Design & Digital digiyksikössä työskentelee jo 400 knowitläistä Pohjoismaissa. Suomessa digiliiketoimintaa vetää Janne Tuominiemi, jonka aiempi työhistoria on Yahoolta, digitoimistoista, media-alalta ja start-upeista.

Markkinoinnin ja informaatioteknologian nivoutuessa yhä lähemmäs toisiaan myös it-yritykset ja digitoimistot ovat alkaneet muistuttaa tarjonnaltaan toisiaan. Kun it-yhtiöt vielä muutama vuosi sitten myivät teknologiapainotteisesti, nyt tarjotaan ratkaisuja modernin työn haasteisiin, työn mobilisointiin ja parempaan asiakaspalveluun verkossa. Tekemistä ohjaa entistä vahvemmin mitattavat tavoitteet ja tuloksellisuus.

Sisäistä tehostamista ja tuloksellista myyntiä & markkinointia

Knowitin Design & Digitalin liiketoiminnasta Suomessa puolet koostuu asiakkaiden sisäisen toiminnan tehostamisesta ja puolet myynnin ja markkinoinnin projekteista. Sisäisessä tehostamisessa pinnalla ovat tarpeet sähköpostiliikenteen vähentämiseksi ja tiedostojen organisoinniksi yhteen paikkaan. Lisäksi paljon kysytään erilaisia mobiiliratkaisuja, jotka tukevat uudenlaista työkulttuuria sekä helpottavat etätöitä ja liikkuvuutta.

Myynnin ja markkinoinnin projekteissa korostuu tällä hetkellä sähköiset asiakaspalvelu- ja verkkokaupparatkaisut. Yritykset haluavat palvella omia asiakkaitaan verkossa entistä paremmin, saumattomalla asiakaskokemuksella webin yli. Näissä extranet-ratkaisuissa asiakkaiden omat asiakkaat voivat järjestelmään kirjautumisen jälkeen tutustua sähköisesti tuotteisiin paremmin sekä katsoa dataa omasta ostokäyttäytymisestään ja tilauksistaan. Data, sen visualisointi ja analysointi liittyvät oleellisesti projekteihin.

Verkkosivuja, webbiprojekteja ja kaikkea tekemistä ohjaa mitattavuus. Kaikelle toiminnalle asetetaan mitattavat tavoitteet. Asiakkaista Tuominiemi mainitsee Ahlstromin ja Suunnon.

– Jatkuva kehittäminen ja siihen liittyvä data ja sen analysointi sopivat hyvin suomalaisille yrityksille. Datan avulla tehdyt muutokset toimenpiteisiin tai jopa investointeihin eivät ole ongelma. Tuloksellisuus puhuttelee suomalaisia.

Pohjoismaiset huippuosaajat käytettävissä

Digitaalinen liiketoiminta on kovassa kasvussa ja siksi Knowit haluaa panostaa siihen. Suomessa yritykset sijoittavat digitaalisiin palveluihin, vaikka talous kehittyy hitaasti. Muissa Pohjoismaissa, etenkin Norjassa, yritysten investointikyky on parempi ja lähdetään herkemmin kokeilemaan uutta. Tämä kerryttää konsernin sisälle osaamista, jota voidaan hyödyntää muidenkin maiden asiakasprojekteissa.

Pohjoismainen yhteistyö on tiivistä ja sen parantaminen on asetettu yhdeksi konsernin tavoitteeksi. Konsernitason järjestelmät helpottavat sekä resursoinnissa että myynnissä.

Ruotsalaiset ovat perinteisesti taidokkaita myynnissä ja markkinoinnissa. Suomessa puolestaan teknologiaosaaminen ja liiketoiminnan yhdistäminen teknologiaan on korkealla tasolla. Tätä osaamista arvostetaan myös muissa Pohjoismaissa.

– Jaamme asiakkuuksia ja kokemuksia sekä haluamme tuotteistaa samalla tavalla. Opimme hirveästi siitä, miten Norja ja Ruotsi lähestyvät asioita. Ja he taas oppivat meiltä teknologisesta kulmasta.

Design & Digital työllistää monenlaisia osaajia koodareista tekniikan tohtoreihin, data-analyytikkoihin ja digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoihin. Kattavan kokonaispalvelun tarjoamisessa luotetaan myös kumppaneihin. Kumppanit tuovat projekteihin erikoisosaamista mm. master datan hallinnassa, autentikoinnissa ja mobiilipuolella.

Digistrategialla kohti aitoa digitaalista liiketoimintaa

Tuominimi on nähnyt, kuinka digistrategiat ovat yleistyneet Suomessa muutamassa vuodessa. Suunnitteluun, määrittelyyn ja strategiaan panostetaan aiempaa enemmän. Esiselvitystyö saattaa joskus olla euroissa arvokkaampaa kuin koodaus.

Hyvä digistrategia palvelee suoraan liiketoimintaa. Siinä esitetään roadmapin muodossa, mitä tullaan tekemään ja missä aikataulussa, mitä kasvua tavoitellaan ja miten onnistumista mitataan. Digistrategiassa otetaan kantaa teknologiavalintoihin nyt ja tulevaisuudessa, jotta tehdään viisaita päätöksiä olematta kuitenkaan liian jähmeitä.

Tuominiemi korostaa prosessiajattelun ymmärtämistä digitalisaatiossa. Kuinka digitaalisella ratkaisulla voidaan haastaa vanhoja toimintamalleja, tehdä vanhoja toimintatapoja tarpeettomiksi ja helpottaa olemassa olevia käytäntöjä. Lisäksi digitalisaatiolla voidaan luoda täysin uusia, luovia ansainta- ja liiketoimintamalleja. Knowitin pohjoismaiset tiimit ovat mukana useiden menestyneiden globaalien brändien digitaalisten strategioiden suunnittelussa ja ratkaisuiden toteutuksessa.

Ask more or request an offer