L&T rakentaa digitaalista kyvykkyyttä tietohallinnon johdolla

Lassila & Tikanojassa eletään tietohallinnon näkökulmasta mielenkiintoisia aikoja. Automatisaation ja sisäisen tehostamisen rinnalle tärkeäksi tavoitteeksi on nostettu kyvykkyys digitaaliseen liiketoimintaan. L&T:n tietohallintojohtaja Harri Karjalainen kertoo, millainen modernin tietohallinnon kehitystyön elinkaari on ja mikä merkitys master datalla on kokonaisuudessa.

Lassila & Tikanoja on pörssiyhtiö, joka työllistää 8 000 ihmistä neljässä maassa. L&T:llä on suuri ja monimuotoinen tietohallinnon kokonaisuus, jota on kehitetty systemaattisesti jo pitkään.

– Perinteisessä atk-maailmassa kaikilla on kiire eikä kukaan tiedä, mitä yritetään saavuttaa. Moderni tietohallinto on tuotu nyt yrityksen keskiöön osaksi koko liiketoiminnan kehittämistä, mikä vaatii tietohallinnon ihmisiltä uutta kompetenssia. L&T:ssä liiketoiminnan matriisijohtamisen kulttuuri on rakentunut viime vuosien aikana, ja nyt kaikki yrityksen osastot kulkevat kohti samaa tavoitetta. Matriisijohtamisen kautta master data on noussut tietohallinnon keskeiseksi kehityskohteeksi, Karjalainen sanoo.

Digitalisaatio on leviämässä kaikille aloille, ja L&T haluaa olla oman alansa eturintamassa kehittämässä palveluita, jotka tuovat aitoa lisäarvoa asiakkaille. Karjalaisen mukaan on ensiarvoisen tärkeää, että yrityksen tietohallinto on valmis kohtaamaan murroksen.

– Me olemme jo pitkään olleet hyviä tehostamaan sisäisiä prosessejamme. Nyt tavoittelemme ensimmäistä kertaa sitä, miten voimme kasvattaa liiketoimintaa teknologian avulla. Se vaatii tietohallinnolta aivan uudenlaista kyvykkyyttä, jota ei rakenneta yhdessä yössä.

Prosessien johtamisesta tiedon johtamiseen

Tietohallinnossa sovellukset ja tieto ovat erkanemassa toisistaan. Aiemmin tieto ja järjestelmät ovat olleet erottamattomia osia. Uudenaikaisessa mallissa tiedolle voidaan luoda sijainti, joka on riippumaton järjestelmistä.

– Ennen yritykset johtivat tyypillisesti prosesseja ja veivät kaikki tietonsa vaikkapa SAPiin. Sovellus- ja informaatioarkkitehtuuri oli yhtä ja samaa. Kun järjestelmä tuli elinkaarensa päähän, jouduttiin ongelmiin, koska kaikki tieto sijaitsi järjestelmän sisällä. Uudessa mallissa tiedolla on pitkä elinkaari. Sen pitää palvella yksittäisiä palvelukomponentteja, joista muodostetaan prosessi kulloinkin tarvittavaan tilanteeseen sekä mahdollistaa erilaisten sovellusten käyttö eri kanavissa. Malli edellyttää keskitettyä master data ratkaisua (MDM), josta tietoa jaetaan eteenpäin eri järjestelmiin.

– Prosessien johtamisesta ollaan siirtymässä tiedon johtamiseen. Uskon, että informaatioarkkitehtuurin merkitys korostuu entisestään, ja siitä voi rakentaa suuremman kilpailuetutekijän kuin sovellus- tai prosessiarkkitehtuurista.

Uusi malli tuo joustavuutta ja ketteryyttä. Kun merkityksellinen tieto sijaitsee MDM:ssä, vanhoja järjestelmiä on helppo poistaa käytöstä ja uusia ottaa käyttöön. L&T:n on tavoitteena luoda dynaaminen it-ympäristö, jonka elementtejä on nykyistä vaivattomampi vaihtaa.

Service Oriented Architecture -termiä on käytetty jo 15 vuotta, mutta se alkaa vasta nyt muuttumaan käytännöksi. Kun informaatio ja sovellukset pystytään erottamaan, erilaisten sovellusten rakentaminen juuri tiettyyn käyttötarkoitukseen helpottuu. Sovelluksella voi olla hyvinkin lyhyt elinkaari, toisin kuin informaatiolla siellä pohjalla.

Master datasta pohja digipalveluille

L&T:llä master dataan panostaminen on ollut luonnollinen kehitysvaihe. Oikea tarve ja kysyntä on tullut esiin projektien kautta. MDM pilottiprojektissa automatisoitiin yksi tilaussopimuksen prosessivaihe, jonka jälkeen asiakaspalvelun käyttäjät eivät voi enää syöttää toiminnanohjausjärjestelmään ristiriitaista tietoa, vaikka ERP sen sallisi.

Katse on jo eteenpäin master datan ja automaation laajentamiseen.  Kaikki liiketoiminnalle tärkeät tietoelementit halutaan liittää MDM:n piiriin. Lyhyellä tähtäimellä tavoitellaan prosessien laadun parantamista sekä läpinäkyvyyttä. Johtoryhmälle merkityksellistä on myös parempi tiedon laatu, mikä lisää näkyvyyttä, parantaa BI-raportointia ja antaa sitä kautta arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi. Ja kun perustiedot ovat kunnossa, voidaan siirtyä rakentamaan digitaalisia palveluita.

– Kun luodaan verkkopalvelu yrityksestä ulospäin asiakkaille, tietojen oikeellisuudesta täytyy olla varma. Nyt kun tilauksen sopimuksen teko on automatisoitu asiakaspalvelullemme, voisimme muuttaa sen kokonaan itsepalveluksi verkossa. Siinä säästäisi yhden ihmisen työn, ja parhaimmillaan palvelu toimisi niin hyvin, että asiakas pitäisi verkkopalvelua vaivattomampana ja parempana kuin asiakaspalvelijan kanssa asioimista.

Pala kerrallaan kohti hallittua informaatioarkkitehtuuria

Karjalainen uskoo pieniin projekteihin ja pala kerrallaan etenemiseen. Kokeilun ja erehtymisen kautta oppiminen on toimiva etenemismalli moniulotteisissa master data projekteissa. Turha hioa master dataa tiettyyn verkkopalveluun, jos koko verkkopalvelulle ei ole kysyntää. Projekteissa pitää tehdä fiksuja päätöksiä, luottaa päätöksiinsä ja lopulta varmistaa hyötyjen realisoituminen liiketoiminnassa, kun projekti puretaan pois. Tulokset eivät aina ole heti mitattavissa, kuten vaikkapa automatisoinnin vaikutuksia työmäärän vähentymiseen ei voida mitata ensimmäisenä päivänä.

Master datan käsitemalli on L&T:ssä hallinnassa organisaatiotasolla, samoin siihen liittyvät ydinkäsitteet. Myös organisaatio ja vastuut tiedon oikeellisuudesta ja muutoksista on mietitty tarkkaan alusta pitäen.  Työkalut ovat olemassa ja niiden pitää joustaa liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

–Informaatioarkkitehtuurin konseptissa pitää tunnistaa, mikä on minkäkin tiedon masteri ja miten tieto liikkuu. Jos jokin tieto otetaan MDM:n piiriin, se ei meillä automaattisesti tarkoita, että se viedään MDM järjestelmään. Joidenkin tietojen masterina voi olla joku muu järjestelmä kuin MDM, jolloin MDM toimii tiedon jakelijana. Juuri tämänlaista joustavuutta ja elämistä liiketoiminnan tarpeen mukaan edellytämme ratkaisulta.

FAKTA: Lassila & Tikanoja Oyj

– suomalainen ympäristöhuollon ja kiinteistöjen sekä laitosten tukipalvelujen tuottamiseen keskittynyt yritys.
– toimii Suomessa, Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä.
– liikevaihto vuonna 2014 oli 640 miljoonaa euroa.
– työllistää 8 000 henkilöä.
– listattuna Nasdaq Helsingissä.

Ask more or request an offer