Microsoftin ja kumppaneiden tiivis yhteiselo hyödyttää asiakasta

Microsoftilla on laaja kumppaniekosysteemi, josta löytyy paljon pätevöityä eri alojen osaamista. Valikoitujen kumppaneiden kanssa tehdään läheistä yhteistyötä. Kumppaneilta toivotaan uusia ideoita digitalisaation mahdollisuuksista ja ratkaisuja, joilla asiakas voi hyödyntää teknologiaa liiketoiminnassaan.

Microsoftin teknologiaan luottavat kumppanit ovat yhtiön liiketoiminnan strateginen perusta. Suomessa kumppaniekosysteemistä vastaa johtaja Markku Pulkkinen. Hänen vastuullaan ovat myös pk-sektorin ja keskisuuret asiakkuudet.

Kumppaniohjelmassa on eri tasoja ja siihen on helppo liittyä. Jäsentason lisäksi Microsoftilla on kumppaniyrityksiä, jotka voivat pätevöityä hopea- tai kultatasolla noin parilla kymmenellä eri osaamisalueella (kompetenssi), esimerkkeinä Application Development ja Customer Relationship Management. Kultatason kompetenssia on murto-osalla Suomen noin 1500:sta kumppanista.

– Asiakkaat vaativat kumppaneiltamme korkeaa osaamistasoa, jota arvioimme vuosittain sertifiointien ja referenssien avulla. Sekä Microsoftilta että kumppaneiltamme edellytetään kykyä toimittaa ratkaisuja, sparrata ja innovoida uusia palveluita ja toimitusmalleja.

Läheistä yhteistyötä ja tukea tekemiseen

Microsoft on tiivistänyt viime vuosina yhteistyötä valikoitujen kumppaneiden kanssa erityisesti myynnissä ja markkinoinnissa.

– Kumppanin nimetty myyntihenkilö on osa laajennettua myyntitiimiämme, osallistuu myyntikokouksiimme ja teemme yhdessä asiakaskäyntejä. Tämä on otettu asiakkaissa vastaan pääsääntöisesti positiivisesti. Myös Microsoftin omat myyjät oppivat kumppaneilta: yhteiset onnistumiset, jotka eivät olisi toteutuneet sellaisenaan ilman kumppania, motivoivat.

– Yrityskumppaneidemme pitää tuoda visionäärisesti esiin digitalisaation mahdollisuuksia. Teknologiakenttä muuttuu nopeasti eivätkä yritysjohtajat aina tiedosta, mikä kaikki on mahdollista. Tässä tarvitaan sanansaattajia.

Kumppaneille tarjotaan koulutusta ja tukea monessa muodossa: tukimateriaaleja, seminaareja ja säännöllinen kumppanistudio kuukausittain. Kumppaniohjelman suuret linjat vedetään vuosittain kansainvälisessä Microsoft Worldwide Partner Conferencessa, suuressa verkostoitumistapahtumassa, johon osallistuu jopa 15 000 kumppania eri puolilta maailmaa.

Pilvipalvelut kasvun veturina

Suomalaiset yritykset ovat globaalisti kärkimaita pilvipalveluihin siirtymisessä, näin myös Microsoftin maailmassa. Esimerkkinä noin 80 % suurimmista yritysasiakkaista käyttää Office 365- pilvipalvelua. Microsoft kumppaneineen on vaikuttanut merkittävästi pilvipalveluiden korkeaan käyttöasteeseen Suomessa.

– Pilvipalvelut muuttavat kumppaneidemme liiketoimintamalleja. Asiakkaiden projektit lähtevät usein liikkeelle pienellä alkuinvestoinnilla siten, että järjestelmää tai tuotetta kehitetään jatkuvasti, ja siirrytään näin jatkuvan palvelun malliin. Jatkuvan palvelun tarjoaminen on kumppaneille mahdollisuus uuteen, ennustettavampaan liiketoimintamalliin.

Pilvipalveluiden nopea yleistyminen heijastuu kumppaneiden kompetensseihin. Jatkossa tavoite on siirtää entistä suurempi osa Microsoftin kumppaneista kohti pilvikompetensseja. Tällä hetkellä pilvikompetensseja on myönnetty alle 20 Suomessa.

Suomalaisille kansainvälistyville ohjelmistoyrityksille Microsoft tarjoaa globaalin, pilvipalvelussa toimivan markkinapaikan Azuren, joka voi olla väylä nopeaan kansainvälistymiseen.

Kumppaneiden syvällinen osaaminen täydentää Microsoftia

Microsoftin ratkaisuvalikoima on laaja, ja kumppanit tuovat tärkeää ja syvällistä asiantuntijuutta sekä osaamista tiettyihin toimialoihin ja ratkaisuihin.

Pulkkinen kertoo tutkimuksista, joiden mukaan uusinta tietotekniikkaa hyödyntävät yritykset menestyvät ja kasvavat nopeammin kuin verrokkiyritykset. Vaikka suomalaiset ovat keskimäärin edistyksellisiä hyödyntämään tietotekniikkaa, uuden liiketoiminnan rakentaminen tietotekniikalla on monelle vielä vierasta.

– Yksi merkittävä uusi alue on tiedon jalostaminen sekä nykyistä laajempi hyödyntäminen liiketoimintapäätöksissä. Emme ole kaukana tilanteesta, jossa yritysjohdolla olisi käytettävissään kaikki maailman tieto. Tiedon määrä lisääntyy, siihen pääsy on helpompaa ja jatkossa syntyy entistä enemmän erityyppistä dataa esim. sensoreista.

– Liian vähän vielä mietitään, mitä kaikella tiedolla tehdään ja miten sen avulla voidaan palvella asiakkaita paremmin ja luoda uutta liiketoimintaa ja ansaintalogiikkaa. Tässä toivoisin, että jokainen suomalainen yritys ja julkisen sektorin organisaatio miettisivät, mitä olisi saavutettavissa, Pulkkinen kannustaa.

Ineo on Microsoftin kultatason kumppani tiedonhallintaratkaisuissa ja yhtiön toimistot sijaitsevat Microsoft-talossa Espoossa, Turussa ja Vaasassa.