Perustiedonhallinta

Toimivalla perustiedonhallinnalla mahdollistetaan liiketoiminnan tapahtumien kannalta olennainen toistettavuus, virheettömyys ja automaatio.

Viimeisen vuosikymmenen MDM-hankkeiden perusteella toimivan perustiedonhallinnan saavuttaminen on osoittautunut erittäin vaikeaksi. Suurimmat ongelmat ovat syntyneet perustiedon käytön suhteen. Ei ole olemassa yhtä universaalia perustiedon ilmentymää vaan oikea ilmentymä määrittyy skenaariokohtaisesti sitä käyttävän järjestelmän ehdoilla. Uutena ilmiönä olemme nähneet että samoin kuin best practice- kyvykkyyksien on tulkittu ratkaisevan prosessien tarpeet, uskotaan että asiantuntija-/ tallennusjärjestelmät voisivat ratkaista vaiheittain perustiedonhallintatarpeen, kuitenkin huomioimatta kokonaisuutta. Data Platform –ympäristöjen on tulkittu ratkaisevan muut perustiedon muokkaus- ja täydennystarpeet.

Yli 10 vuoden asiakastyössä kertyneen kokemuksen perusteella voidaan todeta, että onnistumisen avain on ollut loppukäyttäjäkeskeinen mallinnusmenetelmä, joka huomio järjestelmäympäristön vaatimukset. Näin syntyy käyttäjää ohjaava ja avustava tallennustapahtuma jonka tuloksena muodostuu eheä ja tilanteen vaatimukset täyttävä tietojoukko. Malli sisältää tiedon tulkintamuodot eri järjestelmille, ja näin haluttu asetus on jaettavissa prosessiin osallistuville sovelluksille ilman perinteisiä integraatio-ongelmia, jonka tuloksena syntyy virheettömyyttä ja automaatiota.

Ratkaisemme perustiedonhallinnan tarpeita SAP, Azure data platform ja Ineon 3MDM teknologioiden avulla. Merkittävässä roolissa on myös ERP-osaamisemme sekä prosessi- ja data-analytiikkaosaamisemme, joiden avulla varmistetaan datamallinnuksen ja tietolaadun säännöstön oikea asetus.